Ogromne zainteresowanie spotkaniami profilaktycznymi dla rodziców!

Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało cykl niezwykle ważnych spotkań dla rodziców uczniów klas VI-VIII pt. „Wolni i świadomi. Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych w szkole i środowisku rodzinnym”. Ich celem było wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej ochrony ich dzieci przed uzależnieniami i innymi problemami natury psychicznej. Spotkania prowadzone przez specjalistę ds. uzależnień Pana Łukasza Niewczasa obejmowały szereg istotnych tematów, m.in.:

  • Zachowania ryzykowne w szkole – agresja, przemoc, frustracja.
  • „Nie chce mi się – zaraz” – konsekwencje uzależnień i zachowań ryzykownych wśród uczniów.
  • Mowa nienawiści w codziennym życiu i w sieci– hejt, cyberbullying, cyberprzemoc.
  • Zachowania autodestrukcyjne wśród młodzieży.
  • Moje uczucia i emocje pod kontrolą – budowanie prawidłowej komunikacji na linii dziecko – rodzic – nauczyciel.
  • Moja przyszłość z „czystym kontem”- motywowanie się do pracy i aktywności.
  • Konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego.
  • Mapa wsparcia w województwie świętokrzyskim.

Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczestników. Rodzice docenili przekazywaną wiedzę i praktyczne wskazówki, które pomogą im w budowaniu bezpiecznej i wspierającej relacji z dziećmi.

Centrum Rozwoju Lokalnego planuje kontynuację cyklu spotkań profilaktycznych dla rodziców w kolejnych publicznych szkołach podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach internetowych szkół oraz w lokalnych mediach.

Wspólnie możemy budować świadomość i chronić nasze dzieci przed zagrożeniami!

 

To top