Akademia Młodego Przedsiębiorcy

Akademia Młodego Przedsiębiorcy skierowana jest do uczniów ostrowieckich publicznych szkół podstawowych (klasy 5-8) oraz uczniów ostrowieckich publicznych szkół ponadpodstawowych. Celem działania jest wyposażenie uczniów w wiedzę oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, tak aby zwiększyć ich aktywność przedsiębiorczą w przyszłości. W ramach Akademii organizowane będą wykłady i warsztaty, w części prowadzone przez nauczycieli akademickich.
Tematyka zajęć na Wydziale StartUp (uczniowie szkół podstawowych):
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Być przedsiębiorczym=być liderem
 • Kieszonkowe z głową, czyli jak zarządzać pieniędzmi
 • Stawianie i realizowanie celów
 • Kreatywne myślenie i działanie
 • Skuteczna komunikacja – zrozum i bądź zrozumiany
 • Ja – aktywny obywatel
 • Komunikacja interpersonalna
Łącznie: 24 godziny lekcyjne
Tematyka zajęć na Wydziale LevelUp (uczniowie szkół ponadpodstawowych):
 • Informacja w biznesie
 • Biznesplan
 • Networking biznesowy
 • Zakładanie firmy jednoosobowej
 • Budowanie marki we współczesnej gospodarce
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • Strategia w biznesie
 • Promocja i reklama w biznesie
Łącznie: 24 godziny lekcyjne
W ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy odbędą się po trzy spotkania na każdym Wydziale z teoretykami i praktykami biznesu w wymiarze 6 godzin lekcyjnych (2 godziny lekcyjne na jedno spotkanie na Wydział).
Tematyka spotkań na Wydziale StartUp:
 • Na początku był pomysł
 • Z rodziną nie tylko na zdjęciu
 • Być może pieniądze szczęścia nie dają, ale otworzyć firmę ułatwiają
Tematyka spotkań na Wydziale LevelUp:
 • Szanse i zagrożenia na rynku lokalnym i globalnym
 • Biznes skazany na innowacje
 • Biznes społecznie odpowiedzialny
W ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy odbędą się wizyty studyjne u lokalnych przedsiębiorców oraz w parkach technologicznych/naukowo technologicznych. Każdy ,,student’’ weźmie udział w jednej wizycie u przedsiębiorcy (na terenie Ostrowca) oraz w jednej wizycie wyjazdowej w parku technologicznym.
Zajęcia w ramach Akademii mają charakter pozalekcyjny i są bezpłatne. Na każdym z Wydziałów ,,studiować’’ będzie po 30 uczniów. Łącznie w pierwszej edycji weźmie udział 60 uczniów. Każdy z nich otrzyma materiały dydaktyczne, m.in. indeks, gdzie będą wpisywane zaliczenia z zajęć. Studenci będą zdobywać wiedzę w 10 osobowych grupach (po 3 grupy na każdym z Wydziałów). Każdy uczeń, żeby ukończyć Akademię będzie zobowiązany do napisania pracy dyplomowej. Najlepsze prace dyplomowe zostaną nagrodzone.
Zaplanowane są dwie edycje Akademii Młodego Przedsiębiorcy: rok akademicki 2022/2023 oraz rok akademicki 2023/2024. Pierwsza edycja rozpoczęła się 5 grudnia 2022 r. uroczystą inauguracją w Ostrowieckim Browarze Kultury i zakończy w czerwcu 2023, a druga rozpocznie się w we wrześniu/październiku 2023 i zakończy w lutym/marcu 2024.
To top