odLOTTOwe ferie

Konkurs przewiduje dofinansowanie kosztów organizacji zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. Obóz może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach zgodnych z terminami ferii zimowych ogłoszonych przez MEN w każdym województwie.

Wysokość wsparcia: 100%, do 30.000 zł.

Stawka dofinansowania przypadająca na jednego uczestnika to maks. 60 zł na dzień, jednak nie więcej niż 600 zł brutto za cały okres trwania obozu.

Wkład własny: nie jest wymagany.

Czas trwania projektu:

Obóz może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach zgodnych z terminami ferii zimowych ogłoszonych przez MEN w każdym województwie, tj.:

– 15-28 stycznia 2024 – dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

– 22 stycznia – 4 lutego 2024 – podlaskie, warmińsko-mazurskie;

– 29 stycznia – 11 lutego 2024 – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

– 12-25 lutego 2024 – kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Partner zagraniczny: NIE

Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które w swoich celach statutowych mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. Jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy o finansach publicznych prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury).
  3. Podmioty prawa handlowego prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe.

Do udziału w programie nie są uprawnione osoby fizyczne, instytucje nastawione na zysk oraz partie polityczne i fundacje założone przez partie polityczne.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Organizacja zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat.

Każdy obóz powinien:

– trwać od 5 do 10 dni, a przerwa weekendowa (sobota-niedziela) może, ale nie musi być zaliczana do czasu trwania obozu;

– zapewniać zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne;

– dzienny czas zajęć nie może być krótszy niż 4 (cztery) godziny zegarowe;

– mieć charakter stacjonarny;

– plan zajęć musi obejmować cały czas pobytu uczestników na obozie, nie uwzględnia się tzw. „czasu wolnego”;

– każdego dnia obozu Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom przynajmniej jednego ciepłego posiłku.

Informacje dodatkowe:

Organizatorem konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny.

Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż pięćdziesięciu uczestników obozu (w trakcie obozu nie może następować wymiana uczestników).

Koszty kwalifikowalne:

– wyżywienie,

– wynajem obiektów sportowych,

– wynagrodzenie kadry,

– bilety na atrakcje,

– materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (w tym drobny sprzęt sportowy nieprzekraczający kwoty jednostkowej 1.000 zł),

– gry planszowe,

– materiały plastyczne,

– materiały promocyjne,

– nagrody w konkursach,

– transport w ramach dojazdu do obiektów/miejsc niebędących stałym miejscem odbywania się zajęć,

– ubezpieczenie NNW uczestników i kadry,

– ubezpieczenie OC kadry.

Termin składania wniosków: wniosek należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu

Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/

 

To top