Dofinansowania WUP na rozwój i zdobycie nowych kwalifikacji w ramach BUR

Operator Podmiotowego  Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie świętokrzyskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach projektu „BUduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy, Działanie 10.09 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie ogłasza nabór nr BUR-II/1/2024 skierowany do osób dorosłych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje, umiejętności lub kwalifikacje, na dofinansowanie usług rozwojowych wybranych ze strony Bazy Usług Rozwojowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w dniach 09.01.2024 r. – 23.01.2024 r., w godzinach 8.00 – 14.00. Kwota alokacji przeznaczona na nabór: 3 000 000,00 zł

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu), dzięki którym przedsiębiorcy, ich pracownicy oraz osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza Usług Rozwojowych uruchomiona i administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od 2015 roku, łączy firmy oferujące usługi szkoleniowe, doradcze i edukacyjno-dydaktyczne z osobami, które chcą poszerzyć swoje kompetencje.

Platforma powstała i działa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Jednym z celów statutowych BUR jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników.

Więcej informacji, w tym dokumentacja projektu, wniosek o dofinansowanie oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Operatora PSF – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (TUTAJ)

To top