Zaktualizowane harmonogramy naborów w programach FENG oraz FEPW

Pod koniec grudnia zostały zaktualizowane harmonogramy naborów w programach Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Harmonogramy uwzględniają dofinansowania, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy.

Nabory wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej obejmą takie działania jak:

  • Platformy startowe dla nowych pomysłów (w tym Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej)
  • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP
  • Wzornictwo w MŚP

Natomiast w ramach  programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w działaniu Scieżka SMART stanowiących wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. W działaniu tym wnioski będą mogły składać pojedyncze MŚP jak również konsorcja przedsiębiorstw oraz NGO, organizacjami badawczymi lub innymi przedsiębiorstwami spoza sektora MŚP.

Nabory wniosków rozpoczną się najwcześniej w maju, jest więc czas na opracowanie ciekawych pomysłów i przygotowanie oferty.

Harmonogramy wraz z informacjami na temat naborów w roku 2024 r. dostępne są na stronach programów: FENG i FEPW.

Przypominamy, iż d 9 do 23 stycznia 2024 roku można składać wnioski w ramach projektu „BUduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Uczestnicy projektu będą mogli uzyskać dofinansowanie na zakup usług pozwalających na osiągnięcie zakładanego przez nich celu rozwojowego, w tym w szczególności w zakresie nabycia, potwierdzenia lub wzrostu wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji.

Jak informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nabór jest skierowany do osób dorosłych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje, umiejętności lub kwalifikacje, na dofinansowanie usług rozwojowych wybranych ze strony Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Ponadto na ostatniej prostej są działania związane z uruchomieniem preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców w ramach unijnego projektu „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Działania 1.8 Kapitał dla MŚP.

Jego ogólna wartość to 348 mln 300 tys. zł, z czego wkład UE stanowi kwotę do 296 mln 55 tys. zł. Projekt zakłada utworzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Powierniczego, z którego finansowane będą preferencyjne pożyczki dla firm z sektora MŚP, działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Przedsiębiorcy będą mogli po nie sięgnąć najprawdopodobniej już wiosną tego roku.

Trwają również prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naborów na pożyczki w ramach  Działań 2.2, 2.4  i 2.8, które będzie można przeznaczyć na przedsięwzięcia prośrodowiskowe, w tym m.in. efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Łączna wartość funduszy unijnych zarezerwowanych na ten cel to ok. 105 mln EURO (ok 460 mln zł). Beneficjentem naborów będzie również Bank Gospodarstwa Krajowego, a o pożyczki będą mogli się starać przedsiębiorcy oraz samorządy lokalne. Powinny one ruszyć na przełomie III i IV kwartału tego roku.

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego  w Kielcach, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, a także Centrum Rozwoju Lokalnego, gdzie sukcesywnie będą publikowane informacje na temat naborów.

To top