Podsumowanie II edycji Akademii Młodego Przedsiebiorcy

W czwartek 8 lutego w sali wielofunkcyjnej Ostrowieckiego Browaru Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego II edycji Akademii Młodego Przedsiębiorcy. W imprezie wzięli udział: uczestnicy – młodzi studenci AMP wraz z rodzicami i opiekunami, przedstawiciele jednostek i instytucji zaangażowanych w realizację inicjatywy, dyrektorzy szkół, a także reprezentanci władz miasta i powiatu –  Wiceprezydent Miasta Artur Łakomiec, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus oraz radni Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.
Słowo wstępne do zgromadzonych wygłosił Wiceprezydent Artur Łakomiec, gratulując  i dziękując uczestnikom oraz wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację pomysłu. Słowa podziękowania  i  gratulacje wszystkim studentom złożyła Dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego Agnieszka Rogalińska. Gratulacje i podziękowania w imieniu Rektora dra  Pawła Gotowieckiego oraz kanclerz mgr Agnieszki Winiarczyk  złożył też reprezentujący Wykonawcę – Akademię Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dr Arkadiusz Chudzik. Założenia, cele oraz działania realizowane w trakcie Akademii Młodego Przedsiębiorcy przedstawił w swojej prezentacji Łukasz Kot – kierownik Działu Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości.
Całą imprezę, jak zwykle profesjonalnie i z humorem, poprowadził Marek Cichosz z Miejskiego Centrum Kultury.
Swoje krótkie prezentacje przygotowali także sami studenci. Czworo uczestników – Kaja Artykiewicz, Kacper Zagórny, Jakub Żelazowski oraz Amelia Borcuch – przedstawiło swoje oczekiwania i odczucia związane z udziałem w projekcie oraz przybliżyli swoje pomysły na biznes i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości zawarte w złożonych pracach dyplomowych.
Założenia Akademii Młodego Przedsiębiorcy to przede wszystkim promocja przedsiębiorczości wśród uczniów ostrowieckich szkół, kształtowanie wiedzy na temat zasad zakładania i prowadzenia biznesu, a także propagowanie Ostrowca Świętokrzyskiego jako miejsca, gdzie można z sukcesem inwestować i prowadzić własną firmę.
Jednym z rezultatów inicjatywy były prace dyplomowe składane przez uczestników.
Na Wydziale Start Up były to prace dotyczące inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość w Ostrowcu Świętokrzyskim, a na Wydziale Level Up były to biznesplany – pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Autorzy najlepszych prac dyplomowych otrzymali nagrody.
Laureaci z Wydziału Start Up (uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych):
 • Zuzanna Kitowska, za pracę ,,Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kompleksową i bezpłatną pomoc jednostki otoczenia biznesu”
 • Krystian Łukasiewicz, za pracę ,,Śniadanie biznesowe jako wsparcie mikroprzedsiębiorstw w gminie Ostrowiec Świętokrzyski”
 • Lena Rej, za pracę ,,Opis pomysłu na lokalna inicjatywę wspierającą przedsiębiorczość w gminie Ostrowiec Świętokrzyski”
 • Kacper Zagórny, za pracę ,,Ostrowieckie Forum Przedsiębiorczości”
 • Kaja Artykiewicz, za pracę ,,I Ty Możesz Wiele – czyli Biznes Bez Tajemnic”
 • Oliwier Sarafin, za pracę ,,Targ Lokalny: Rozkwit Gospodarczy i Jedność Społeczna w gminie Ostrowiec Świętokrzyski”
Laureaci z Wydziału Level Up (uczniowie szkół ponadpodstawowych):
 • Julia Mroczek, za pracę ,,Klubokawiarnia „Kawa w takt””
 • Jakub Żelazowski, za pracę ,,Eco Ciuch Jakub Żelazowski”
 • Anastasiia Afonina, za pracę ,,Firma programistyczna „StartIT” s.c.”
 • Szymon Małkiewicz, za pracę ,,IceTees – produkcja koszulek i bluz z nadrukami”
 • Amelia Borcuch, za pracę ,,Gabinet psychologiczny dla dzieci i młodzieży”
 • Wiktoria Najdo, za pracę ,,Royal Nails – Wiktoria Najdo”
Centrum Rozwoju Lokalnego wyróżniło 8 osób za wzorową frekwencję – udział we wszystkich zajęciach Akademii Młodego Przedsiębiorcy:
 • Amelia Bogucka
 • Lena Rej
 • Michalina Czuba
 • Antonina Zelga
 • Anastasiia Afonina
 • Kacper Major
 • Maja Sałaga
 • Kornelia Stodulska
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Ostatnim aktem podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego było wręczenie absolwentom II edycji Akademii Młodego Przedsiębiorcy dyplomów.
,,Rok akademicki 2023/2024 w ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy ogłaszam za zakończony!” – tymi słowami Wiceprezydent Artur Łakomiec zakończył II edycję Akademii.
Serdecznie dziękujemy:
 • Uczestniczkom i uczestnikom Akademii Młodego Przedsiębiorcy – bez Waszego udziału i zaangażowania zadanie nie mogłoby zostać zrealizowane
 • Wiceprezydentom: Arturowi Łakomcowi, Krzysztofowi Kowalskiemu oraz Naczelnikom: Dominikowi Smolińskiemu, Jolancie Porze, Tomaszowi Gębce za opiekę merytoryczną i wsparcie w trakcie realizacji zadania
 • Dyrekcji ostrowieckich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wsparcie w rekrutacji uczestników
 • Wykonawcy, czyli Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, na czele z Panią Kanclerz Agnieszką Winiarczyk wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację zadania
 • Wszystkim osobom, które prowadziły zajęcia w ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy, stanowiąc o jej jakości
 • Firmom: „Finow” Polska Sp. z o.o., „Danstoker Poland” Sp. z o.o., CABIOMEDE Sp. z o. o. oraz Kieleckiemu Parkowi Technologicznemu za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu wizyt studyjnych dla młodych studentów
 • Miejskiemu Centrum Kultury za pomoc w organizacji uroczystości związanych z Akademią Młodego Przedsiębiorcy
 • Lokalnym mediom za relacjonowanie wydarzeń związanych z Akademią Młodego Przedsiębiorcy
 • Dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego Agnieszce Rogalińskiej wraz z pracownikami Działu Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości za koordynowanie realizacji zadania – dzięki ich zaangażowaniu Akademia Młodego Przedsiębiorcy zakończyła się sukcesem.
Akademia Młodego Przedsiębiorcy jest zadaniem realizowanym w ramach projektu ,,Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzystającego z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.
To top