Nabór wniosków na rozwój turystyki w ŚFR

Świętokrzyski Fundusz Rozwoju w Kielcach ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o „Pożyczkę na rozwój turystyki II”. pożyczkę mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie będące w trudnej sytuacji posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego. prowadzące działalność w branży turystycznej lub pokrewnej np. oferującej wszelkiego rodzaju usługi, z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów (działalność sportowa i rekreacyjna – boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, gastronomia, sale wspinaczkowe itp.).

Warunki udzielania pożyczki:

  • kwota jednostkowej pożyczki: do 1 000 000,00 zł (jeden Przedsiębiorca może skorzystać z dwóch pożyczek po 1 000 000,00 zł)
  • oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania: 2,00%,
  • preferencyjne oprocentowanie dla przedsiębiorstw typu start-up (działających nie dłużej niż 3 lata) oraz realizujących Inwestycję Końcową komplementarną do produktów turystycznych objętych wsparciem priorytetu 5. FEPW: 1,00%,
  • okres spłaty: do 7 lat od momentu jej uruchomienia,
  • karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki,
  • brak prowizji od udzielenia pożyczki i wcześniejszej spłaty,
  • brak wkładu własnego

Podstawowe informacje o pożyczce  – w szczególności wykaz podmiotów mogących ubiegać się o Pożyczkę w ramach konkretnych PKD oraz typy inwestycji, które można sfinansować z udzielonych środków – znajdują się na stronie Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju w zakładce Oferta/Pożyczka na rozwój turystyki II . Dostępny tam jest również Regulamin i  Wniosek z załącznikami do pobrania.

Kontakt w sprawie pożyczki pod numerem telefonu 41 36 00 280.

 

To top