PROFILAKTYCZNIE Z CRL … WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

W dniu 15 grudnia 2022 r. zakończyliśmy cykl spotkań warsztatowych dla szkolnych pedagogów realizowany w ramach działalności Centrum Profilaktyczno – Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA”.  Ostatnie warsztaty były okazją do wręczenia dyplomów i podziękowań za uczestnictwo przez Dyrektor CRL – Panią Agnieszkę Rogalińską. Cieszącym jest fakt, że w spotkaniu po raz kolejny aktywnie uczestniczyło liczne grono pedagogów pracujących w publicznych szkołach podstawowych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Cykl warsztatowy został poprowadzony przez psychologa – Panią Magdalenę Majewską. Celem realizowanych przez Centrum Rozwoju Lokalnego w 2022 roku zajęć było ukierunkowanie w procesie poszukiwania rozwiązań i korygowania sytuacji niepożądanych w szkołach, w szczególności znajdujących odzwierciedlenie w sytuacjach społecznych oraz przejawiających się zachowaniami ryzykownymi. Udział w 32 godzinnych warsztatach wzięło 12 pedagogów, przedstawicieli ośmiu ostrowieckich publicznych szkół podstawowych. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczki aktywnie i z zaangażowaniem dzieliły się swoimi spostrzeżeniami w zakresie pracy profilaktycznej i wychowawczej z uczniami swoich szkół.

To top