Punkt Konsultacyjny dla Przyszłego Przedsiębiorcy – bezpłatne konsultacje dla przyszłych biznesmenów

Od września 2022 r. w Centrum Rozwoju Lokalnego przy ul. Sandomierskiej funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Przyszłego Przedsiębiorcy. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. “Ostrowiec Świętokrzyski – miasta Od Nowa” korzysta z dofinansowania o wartości 2 974 766 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG”. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz sferze lokalnej administracji publicznej.

Oferta Punktu skierowana jest do mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, którzy planują otwarcie własnej działalności gospodarczej. W trakcie konsultacji przyszli przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się, skąd można pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie są formy dofinansowań (dotacja, pożyczka) oraz jakie są procedury starania się o pozyskanie środków.

W ramach Punktu Konsultacyjnego dla Przyszłego Przedsiębiorcy istnieje możliwość pomocy
w przygotowaniu prawidłowego wniosku o dofinansowanie, skonsultowania przygotowanego przez beneficjenta biznesplanu oraz samego wniosku, skompletowania niezbędnych załączników itp.

Oferta jest przede wszystkim bezpłatna, daje możliwość skorzystania z doradztwa, które powinno ułatwić beneficjentowi decyzję, co do rozpoczęcia działań w kierunku uruchomienia własnej firmy oraz znalezienia formy  i źródła dofinansowania.

Z oferty punktu warto skorzystać tym bardziej, że są jeszcze dostępne środki publiczne przeznaczone dla przyszłych przedsiębiorców z  województwa świętokrzyskiego np. mikropożyczka ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego (finansowanie do 100 tys. zł dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie świętokrzyskim, oprocentowanie od 0 proc. w skali roku, okres spłaty do 7 lat, karencja w spłacie: 12 miesięcy), będące w dyspozycji Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich

Punkt Konsultacyjny dla Przyszłego Przedsiębiorcy działa w budynku Centrum Biurowo – Konferencyjnego przy ul. Sandomierskiej 26A w pok. 108.

Harmonogram konsultacji dostępny jest na stronie internetowej CRL w kategorii „Przedsiębiorczość” w zakładce „Dla Przedsiębiorczych i Przedsiębiorców”.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Przyszłego Przedsiębiorcy można również uzyskać kontaktując się telefonicznie – 41 248 03 70 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – sekretariat@crl.ostrowiec.pl.

Zapraszamy!

To top