Badania społeczne w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – Miasta OdNowa”

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Programu Edukacyjno-Przedsiębiorczego dla Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych oraz Programu Rozwoju Szkolnictwa w ramach wdrażania zadania pn.: „Ostrowiec Świętokrzyski – Miasta OdNowa” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, ze środków MF EOG 2014 – 2021 w okresie listopad – styczeń 2023  zostały przeprowadzone badania społeczne wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli biznesu dotyczące ich oczekiwań i potrzeb edukacyjnych.

Celem zrealizowanych badań społecznych było rozpoznanie, w jaki sposób uczniowie, rodzice i nauczyciele oceniają obecne funkcjonowanie systemu szkolnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim i czy dostrzegają potrzebę zmian w tym systemie. Udział w badaniach wzięli reprezentanci ostrowieckich publicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców.

25 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie osób zarządzających szkołami na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego oraz przedstawicieli ostrowieckich samorządów. W trakcie spotkania omówiona została ocena gotowości szkół do wprowadzania innowacji edukacyjnych, ustalenie potrzeb szkół oraz barier, z jakimi mierzą się społeczności szkolne starające się stworzyć optymalne warunki do rozwijania kompetencji wśród uczniów. Wnioski z przeprowadzonych badań będą stanowiły materiał do opracowania diagnozy, której celem będzie wypracowanie katalogu rozwiązań, które są możliwe do wdrożenia i które w największym stopniu mogą wzbogacić system edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Badania zostały zrealizowane przez zespół pracowników firmy DS Consulting, która na zlecenie Centrum Rozwoju Lokalnego pracuje nad przygotowaniem Programu Edukacyjno-Przedsiębiorczego dla Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych oraz Programu Rozwoju Szkolnictwa.

Dziękujemy dyrektorom ostrowieckich placówek oświatowych za umożliwienie przeprowadzenia badania, a uczniom, rodzicom, gronu pedagogicznemu oraz przedsiębiorcom  za chęć uczestnictwa w badaniach.

“Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania o wartości 2 974 766 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.

To top