Konferencja TWARZE DEPRESJI

23 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i określa się ją zarówno chorobą duszy jak i ciała. Organizowane w tym dniu wydarzenia mają na celu upowszechnienie wiedzy na jej temat oraz zaburzeń z nią związanych, a także konieczności jej diagnozowania i podejmowania odpowiedniego leczenia.

Centrum Rozwoju Lokalnego wraz z innymi ostrowieckimi jednostkami włączyło się w obchody tego dnia organizując w Ostrowieckim Browarze Kultury wspólną Konferencję pt. „Twarze depresji”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wydarzenia było Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W konferencji  w sali kinowej Ostrowieckiego Browaru Kultury uczestniczyli pracownicy socjalni, policjanci, medycy, nauczyciele, szkolni pedagodzy i psychologowie.

Jak zaznaczyła dyrektor PCPR, Joanna Pikus, o depresji będziemy mówili cały rok, gdyż depresja jest obecna cały czas, nie tylko w tym dniu. Dotyka wszystkich bez względu na wykształcenie, wiek, płeć czy status społeczny, stąd też wspólne działania z wieloma jednostkami. Zaprosiliśmy do udziału przede wszystkim placówki oświatowe czyli psychologów, pedagogów, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Domy Pomocy Społecznej, przedstawicieli służb mundurowych, MOPS-y, GOPS-y, wszystkie placówki związane z pomocą społeczną oraz wszystkie te, które chcą pomagać i są zaangażowane.

Konferencja była podzielona na panele. Pierwszy z nich obejmował prelekcje: dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Nauk Stosowanych, Grażyny Kałamagi, Agnieszki Rogalińskiej, dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego, Magdaleny Kalisty-Jasiak, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Dariusza Tumulca, dyrektora Szpitala. Drugą część poprowadzili: prof. Mariusza Jędrzejko oraz Agnieszka Taper – osoby specjalizujący się w terapiach i kontakcie z osobami potrzebującymi pomocy, szczególnie w temacie depresji. W swojej prelekcji profesor M. Jędrzejko podkreślił, że depresja to wynik zachwiania systemu normatywnego. Liczba myśli i prób samobójczych jest tragiczna. Nie przerabia tego system psychiatrii i pomocy psychologicznej. Depresja jest finałem zaniechań i tragicznej kondycji wychowawczej polskiej rodziny, zaznaczył M. Jędrzejko.

Centrum Rozwoju Lokalnego wraz z innymi jednostkami  przygotowało stoiska, gdzie można było uzyskać informacje dotyczące miejsca,  w którym można znaleźć pomoc oraz  porozmawiać z psychologiem czy specjalistą od uzależnień.

 

To top