Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych – warsztaty w CRL

Wielkimi krokami zbliża się moment uruchomienia przy ul. Sandomierskiej 26A Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski rozpisała przetarg na wykonanie prac budowlanych, dostawy, montażu wyposażenia i sprzętu w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym będzie on funkcjonował. Integrator będzie miał za zadanie promowanie i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości poprzez edukację młodzieży, budowanie relacji sektora biznesu z placówkami edukacyjnymi oraz aktywnie budować wizerunek Ostrowca Świętokrzyskiego jako miasta przyjaznego, w którym nie tylko warto mieszkać, uczyć się, pracować, ale także realizować się jako przedsiębiorca.

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest opracowanie Programu Edukacyjno-Przedsiębiorczego dla Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych, w ramach którego wypracowana zostanie koncepcja funkcjonowania Integratora. Prace nad Programem Edukacyjno-Przedsiębiorczym przebiegają w taki sposób, by angażować szerokie grono osób zainteresowanych rozwojem edukacji w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wspieraniem rozwoju gospodarczego Ostrowca. Temu właśnie zadaniu służyły warsztaty, które odbyły się 18 kwietnia 2023 r. w Centrum Rozwoju Lokalnego. Uczestniczyli w nich ostrowieccy samorządowcy, pracownicy instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciele placówek edukacyjnych i osoby przedsiębiorcze. Organizatorami spotkania byli Centrum Rozwoju Lokalnego oraz firma DS Consulting.

W trakcie spotkania uczestnicy zgłaszali swoje pomysły i koncepcje związane z funkcjonowaniem Integratora, tak aby był on atrakcyjny dla młodych ludzi oraz osób przedsiębiorczych i stał się miejscem swoistej interakcji pomiędzy biznesem i sektorem edukacji oraz instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestnicy zdecydowanie wsparli ideę utworzenia nowego miejsca, które odpowiednio wyposażone i dysponujące atrakcyjną ofertą istotnie przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i będzie zapobiegać odpływowi młodych i kreatywnych osób z naszego miasta.

Warsztaty zrealizowane zostały  na potrzeby opracowania „Programu Edukacyjno- Przedsiębiorczego dla Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych oraz Programu Rozwoju Szkolnictwa”. Dokument powstaje w ramach usługi wchodzącej w skład zadania pn.: Utworzenie Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

To top