CRL profilaktycznie – warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej

 

30 maja zakończyliśmy realizację dwóch edycji warsztatów profilaktycznych z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie czwartej klasy w PSP Nr 7. Zajęcia prowadziły Panie:  Beata Barska – Jagiełło oraz Aleksandra Guzik z Ostrowieckiej Grupy Ratowniczej. Obie Panie opowiedziały młodym ludziom o zasadach bezpieczeństwa oraz uczyły właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia życia.

-Uczymy się przede wszystkim reagowania na krzywdę drugiego człowieka oraz bezpiecznych zachowań. Dzieci w tym wieku narażone są na bardzo dużo różnych sytuacji, ponieważ są to już osoby samodzielne. Samodzielnie idą do szkoły, spędzają czas w towarzystwie rówieśniczym, uczestniczą w różnego rodzaju imprezach, czy też uprawiają sporty. Dlatego ważne jest, aby w tym okresie uwrażliwiać nastolatków na sytuacje niebezpieczne, które mogą się pojawić – od urazów w drodze do szkoły, poprzez zatrucie używkami, które gdzieś też mogą się trafić oraz wskazać sposoby radzenia sobie w sytuacjach, w których dojdzie do tego rodzaju zdarzeń, gdzie nie będzie osób dorosłych i do momentu przyjazdu służb medycznych młodzi ludzie będą musieli radzić sobie sami – mówi Beata Barska – Jagiełło.

Podczas zajęć dzieci dowiadywały się, jak prawidłowo powiadamiać służby medyczne oraz poznały podstawowe zasady udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia. Oprócz zajęć teoretycznych, uczniowie uczestniczyli też w zajęciach praktycznych, podczas których uczyli się co robić, gdy ktoś straci przytomność, dozna urazu przy upadku, gdy nastąpi zatrzymanie oddechu, zatrucie środkami psychoaktywnymi, podtopienie, czy krwotok. Zajęcia praktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem, a do udziału w symulowanych zdarzeniach, szczególnie z użyciem sztucznej krwi, nie brakowało chętnych. Dzięki praktyce młodzież przełamywała barierę strachu, który często towarzyszy podobnym sytuacjom.

-Poprzez warsztaty łączące elementy profilaktyki zachowa ryzykownych z poznaniem zasad udzielania pierwszej pomocy chcemy kształtować wśród młodych ludzi właściwe postawy wobec sytuacji zagrożenia, uczyć ich pewności siebie oraz uwrażliwiać na potrzeby innych – mówi Agnieszka Rogalińska dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kolejne warsztaty dla uczniów ostrowieckich publicznych szkół podstawowych już we wrześniu. Zajęcia są realizowane w ramach inicjatywy Centrum Profilaktyczno-Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA”.

To top