Praca z dziećmi w sytuacjach trudnych – szkolenie w CRL

Zaburzenia zachowań, stres, brak kontaktu z najbliższymi, agresja i przemoc rówieśnicza, uzależnienia – to cały katalog problemów, z jakimi zmaga się dzisiejsza młodzież, a wraz z nią rodzice, opiekunowie i pedagodzy. Dramatycznie niski poziom wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, brak wykwalifikowanych i przygotowanych do udzielania pomocy specjalistów skutkuje depresją, poczuciem osamotnienia i pustki – w efekcie próbami samobójczymi.

Zagadnieniom związanym pracą z dziećmi i młodzieżą poświęcone było szkolenie pod hasłem: „Praca z dzieckiem w sytuacjach trudnych”, zorganizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

Szkolenie, które odbyło się 30 maja w Inkubatorze Przedsiębiorczości poprowadził Pan Łukasz Niewczas – zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, specjalista pracy socjoterapeutycznej, pedagog środowiskowy, wychowawca,  a także twórca i realizator autorskich programów profilaktycznych dla młodzieży.

Wzięło w nim udział 25 uczestników – pedagogów, pracowników placówek edukacyjno – wychowawczych, nauczycieli pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony został na takie zagadnienia jak stres wśród młodzieży, uzależnienia behawioralne, zachowania ryzykowne. Uczestnicy poznali metody pracy z osobami wykazującymi zaburzenia zachowania, poznawania ich przyczyn, roli pasji i zainteresowań w podnoszeniu poczucia własnej wartości wśród młodych ludzi. Nie zabrakło tematów związanych z mową nienawiści i hejtem w sieci, charakterystyką agresji i sytuacji konfliktowych w grupach rówieśniczych oraz rolą emocji  i uczuć w terapii poznawczo – behawioralnej.

Szkolenie było też okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń uczestników związanych z pracą z tzw. „trudną młodzieżą”, współpracą z rodzicami i opiekunami oraz z poznawaniem środowisk, w których wielu młodych ludzi funkcjonuje, a które mogą sprzyjać negatywnym zjawiskom i wpływać na niewłaściwy rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka. We współpracy z tak doświadczonym specjalistą jak Pan L. Niewczas uczestnicy mogli przeanalizować poszczególne przykłady i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.

Szkolenie było pierwszym z cyklu podobnych spotkań, które CRL planuje w najbliższym czasie przeprowadzić. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia strony internetowej i fanpejdża CRL, gdzie na bieżąco będziemy informować o kolejnych terminach i tematyce szkoleń.

 

To top