Spotkanie organizacji pozarządowych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

27 czerwca w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się spotkanie ostrowieckich organizacji pozarządowych z Wiceprezydentem Dominikiem Smolińskim oraz Zastępcą Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Tomaszem Gębką.

Spotkanie dotyczyło promocji Budżetu Obywatelskiego, który powraca do naszego miasta na nowych, przystępniejszych zasadach. Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego przewidują znacznie zwiększoną pulę środków, przeprowadzenie całego trybu konsultacji m.in. w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej platformy oraz umożliwienie wzięcia czynnego udziału w nim osobom nieletnim za zgodą rodziców lub opiekunów. Ulepszona forma Budżetu Obywatelskiego służy umożliwieniu głosowania większej liczbie osób i zwiększeniu liczby wniosków, które zostaną zgłoszone, pozytywnie zweryfikowane i udostępnione do głosowania. Pozwoli także osobom, bez względu na wiek, współdecydować o rozwoju miasta i przyczyni się do lepszej świadomości zadań własnych realizowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski wśród mieszkańców miasta.

Budżet Obywatelski Ostrowca Świętokrzyskiego na 2024 rok wynosi 750 tysięcy zł. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie. W efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2024.

– Na stronie https://boos.um.ostrowiec.pl/ są aktywne już wszelkie funkcjonalności z wyjątkiem możliwości wysłania wniosku, bo ta będzie dostępna od 1 do 31 lipca br. zgodnie z przyjętym harmonogramem – mówi Dominik Smoliński, Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Wcześniejsze uruchomienie strony ma na celu możliwość zapoznania się z nią mieszkańca, założenie własnego profilu i przygotowanie wersji roboczej wniosku. Aby to zrobić będą tam potrzebne takie dane, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail. Później będzie można kliknąć w ikonę „złóż wniosek” i opisać swój pomysł. Należy podać tytuł wniosku, jego opis, jak również wersję skróconą, która przyda się do generowania plakatów, który będzie pomocny przy promocji wniosku. Na specjalnej wgranej mapie interaktywnej będzie trzeba wskazać miejsce, czy też obszar, na którym planujemy swoje zadanie. Wgrać trzeba będzie listę poparcia z podpisami co najmniej dwudziestu osób w formie zrobionego zdjęcia telefonem, czy skanu dokumentu.

Na końcu trzeba wskazać, czy osoba wnioskująca jest osobą pełnoletnią, czy też nie. W tym drugim przypadku wymagane będzie potwierdzenie rodzica. Na stronie  https://boos.um.ostrowiec.pl/  umieszczono też listę cząstkowych kosztów działań, która ułatwi wycenę projektów. Wszelkie wątpliwości i pytania można składać telefonicznie pod numerem 41 267 22 00.

To top