NOWY KONKURS GRANTOWY ! ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. nowego konkursu grantowego SPLOT Wartości.  Webinarium odbędzie się 6 lipca (czwartek) w  godz.: 16:00-17:00.

Swój udział w spotkaniu należy zgłosić pod linkiem TUTAJ

DLA KOGO KONKURS GRANTOWY?

Do udziału w konkursie grantowym zapraszamy organizacje działające w zakresie praw podstawowych UE czyli w m.in.:  organizacji zajmujących się problematyką ochrony i wsparcia osób z niepełnosprawnościami i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,  ochroną praw grup mniejszościowych, równości i antydyskryminacji, praw człowieka, przeciwdziałania przemocy, praworządności i wolności słowa oraz zrównoważonego rozwoju.

Zaproszenie  kierujemy do organizacji z woj. świętokrzyskiego, szczególnie tych działających w mniejszych miastach i  na obszarach wiejskich.

Realizacja projektów w tym konkursie ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie podstawowych praw i wartości UE: wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie oraz sprawiedliwy, skuteczny i bezstronny wymiar sprawiedliwości.

ZAŁOŻENIA KONKURSU 

Konkurs już trwa! Wysokość grantów: od 2000 do 6 800 euro (20% można przeznaczyć na koszty administracyjne i 20% na koszty związane z rozwojem Państwa organizacji).

Co można sfinansować? Działania edukacyjne w różnych formach, kampanie  informacyjne i  medialne,  spotkania, debaty, konferencje, działania strażnicze i monitorujące, działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjne, organizację i wspieranie procesów dialogu obywatelskiego, budowanie współpracy między organizacjami, platform i  koalicji, działania badawcze i inne.

Przykładowe działania w projektach:

  • spotkania z seniorami dotyczącego np. praw osób w podeszłym wieku
  • cykl zajęć w liceum skierowanych do młodzieży, których celem będzie temat praworządności, praw obywatelskich i wyborczych
  • kampania informacyjna dot. praw osób chorujących psychicznie
  • monitoring lokalnych polityk i przepisów pod kątem osób z niepełnosprawnościami
  • piknik z okazji Dnia Sąsiada, z przedstawieniem informacji nt. praw podstawowych UE
  • happening uliczny przed wyborami samorządowymi
  • koalicja organizacji działających na rzecz prowadzenia  zielonych standardów w lokalnych samorządach
  • działania edukacyjne adresowane do organizacji zasiadających w ciałach dialogu  w powiecie
  • I wiele innych …

Tutaj więcej informacji: https://granty.siecsplot.pl/

Organizacje z woj. świętokrzyskiego zapraszamy do kontaktu z Ewą, tel. 791 140 270; Adres kontaktowy: helpdesk@bis-krakow.pl

To top