Projekt „Ostrowieckiego Programu Wsparcia Przedsiębiorczości”- zapraszamy do konsultacji

Zapraszamy Państwa do zapoznania oraz  się z projektem „Ostrowieckiego Programu Wsparcia Przedsiębiorczości na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030+”.

Dokument jest jest do pobrania w poniższym linku:

Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030+

Zachęcamy także Państwa do zgłaszania swoich uwag oraz wniosków dotyczących projektu za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG / WNIOSKÓW DO PROJEKTU DOKUMENTU
PN. „Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030+”  

Na Państwa wnioski i uwagi czekamy w terminie: 4- 11 września 2023 r.
Program jest przygotowywany w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta Od Nowa”
“Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej”
To top