„Kompetencje XXI wieku” – konferencja w OBK

Rozwój nowoczesnych technologii, związane z tym zmiany na rynku pracy, coraz większy wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie, biznes oraz edukację – to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas konferencji pod hasłem: „Kompetencje XXI wieku” zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, a której współorganizatorem było Centrum Rozwoju Lokalnego.

Konferencja odbyła się 23 października 2023 r. w Ostrowieckim Browarze Kultury, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła starosta ostrowiecki Marzena Dębniak.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy, a dość liczną grupę stanowili uczniowie klas siódmych i ósmych ostrowieckich szkół podstawowych, dla których perspektywy związane z nowymi trendami na rynku pracy to przyszłość wcale nie aż tak odległa. W spotkaniu wzięła udział dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego Agnieszka Rogalińska wraz z delegacją CRL.

Konferencję otworzyła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Stafijowska, która oprócz powitania przybyłych, przybliżyła także pokrótce tematykę konferencji zwracając uwagę na jej aspekt edukacyjny. Z kolei wicestarosta ostrowiecki Andrzej Jabłoński witając uczestników podkreślił fakt, że tematyka konferencji jest ważna w kontekście szans na rynku pracy, posiadanych kwalifikacji, rozwoju osobistego oraz promowania idei kształcenia przez całe życie.

Konferencja składała się z trzech prelekcji. Pierwszą poprzedzoną słowem wstępnym  Michała Zatorskiego, Prezesa Zarządu Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach – zaprezentował Zbigniew Brzeziński – lider Grupy Edukacja i Kariera Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej oraz współautor i koordynator projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery (Talent Office), dzięki któremu w Kielcach powstało pierwsze Polsce i drugie w Europie (po Porto) biuro ds. talentów. Wystąpienie pod hasłem: „”Kompetencje przetrwania” miało na celu wskazanie jakie talenty warto rozwijać, aby dać sobie radę w świecie przyszłości. Jedną z najważniejszych kompetencji jakie trzeba będzie przyswoić będą kompetencje cyfrowe, ale – co ważne – powinny być one wsparte wieloma dodatkowymi umiejętnościami takimi jak: kreatywność, umiejętność analitycznego i logicznego myślenia czy zdolność tworzenia własnej skutecznej strategii działania. Kwestią istotną są umiejętności związane z obsługą programów czy sprzętu komputerowego na coraz wyższym poziomie technologii. Jako przykład konsekwentnego, ale też i efektywnego rozwijania swoich społecznych i osobistych kompetencji podał strategiczne gry komputerowe, które wykształcają u graczy wiele cech i talentów niezbędnych na rynku pracy w przyszłości.

Druga prelekcja pt.: „”It’s future. Kompetencje cyfrowe w nowoczesnym świecie”, którą wygłosił pracownik ostrowieckiego PUP Paweł Guliński dotyczyła kompetencji cyfrowych kluczowych w obecnej rzeczywistości. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jaka jest różnica pomiędzy podstawowymi a zaawansowanymi umiejętnościami cyfrowymi, jak duży zasób wiedzy informatycznej gwarantuje stabilne zatrudnienie oraz czym różnią się od siebie cyfrowi „imigranci” od cyfrowych „tubylców”. Zwrócił też szczególną uwagę na coraz większą rolę sztucznej inteligencji (AI) w rozwoju rzeczywistości wirtualnej. Zachęcał młodzież do poznawania nowych technologii, szczególnie programowania, grafiki komputerowej czy technik audiowizualnych.

Ostatnim prelegentem była Elżbieta Świercz z Powiatowego Urzędu Pracy, która przybliżyła ofertę szkoleń i kursów finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027. Zaprezentowała jakie szkolenia i kursy oraz na jakich warunkach będzie udzielane wsparcie, kto może się o nie ubiegać, a kto organizować i jaka jest w tym rola Bazy Usług Rozwojowych.

Konferencja na pewno przyniosła uczestnikom sporo cennej wiedzy – zwłaszcza młodzieży. Prelegenci zaprezentowali tematykę w sposób jasny, atrakcyjny i interesujący. Wnioski nasuwają się jednoznaczne – warto przyswajać nowe technologie, korzystać z oferty szkoleń i kursów pozwalających zdobyć nową wiedzę, uzyskać przydatne certyfikaty, potwierdzające posiadane umiejętności. Podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji to będzie klucz do sukcesu na rynku pracy!

 

To top