Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości – konsultacje w CRL

W dniach 28 i 29 września w Centrum Rozwoju Lokalnego odbyły się konsultacje projektu Ostrowieckiego Programu Wsparcia Przedsiębiorczości na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030 +. Konsultacje poprowadzili pracownicy firmy Delta Partner, a wzięli w nim udział przedsiębiorcy, pracownicy instytucji otoczenia biznesu oraz uczniowie ostrowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Uczestnikom przedstawiono syntezę programu do oceny, z jednoczesną możliwością zgłaszania swoich poprawek, sugestii i elementów, których w dokumencie nie uwzględniono. Spotkania były także okazją do zaprezentowania swojego spojrzenia na ostrowiecki rynek pracy oraz sytuację ekonomiczną. Młodzi ludzie dzielili się z przedsiębiorcami i prowadzącymi swoimi pomysłami, spostrzeżeniami i ciekawymi propozycjami dotyczącymi rozwoju społeczno – ekonomicznego Ostrowca Świętokrzyskiego, w tym także kwestii odpływu młodych wykształconych ludzi z naszego miasta.
Przedsiębiorcy i pracownicy instytucji otoczenia biznesu prezentowali swój punkt widzenia oraz swoje spojrzenie na sytuację w Ostrowcu porównując ją do innych regionów kraju. Wywiązywały się ciekawe dyskusje, które z jednej strony pokazywały, że młodzi ludzie interesują się sytuacją na lokalnym rynku i dostrzegają wszystkie mankamenty i problemy, z którymi także oni muszą się borykać, z drugiej zaś mieli okazję poznać punkt widzenia osób, które na lokalnym rynku funkcjonują już od lat.
Przedsiębiorcy wskazywali na problemy, które należałoby rozwiązać, aby lokalna przedsiębiorczość mogła nadal rozwijać się  – szczególnie dotyczy do sektora MŚP, który w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowi 96% przedsiębiorstw. Niejasna i zagmatwana polityka podatkowa państwa, rosnące koszty prowadzenia firm, brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników, nieuregulowana sytuacja prawna pracowników młodocianych – to tylko niektóre z problemów, jakie wskazywali przedsiębiorcy do rozwiązania w najbliższych latach.
W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel ostrowieckiego CECHu, który zwrócił uwagę na znaczenie organizacji zrzeszających lokalnych  przedsiębiorców. Organizacja taka stanowi wsparcie i pomoc dla przedsiębiorców – szczególnie wchodzących na rynek i rozpoczynających działalność, stanowi także grupę, która we współpracy z samorządem może opiniować pomysły i koncepcje infrastrukturalne, inwestycyjne oraz prawne służące rozwojowi ostrowieckiej przedsiębiorczości. Szczególnie ważną kwestią jest także odpowiedni system edukacji uwzględniający zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy i właściwie przygotowujący młodych ludzi do zadań jakie czekają ich jako pracowników lub przyszłych przedsiębiorców.
Konsultacje okazały się więc spotkaniem bardzo merytorycznym, a sporo ciekawych wniosków znajdzie się w poprawionej i uzupełnionej wersji projektu OPWP.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział i cenne uwagi, które na pewno znajdą się w nowym projekcie Ostrowieckiego Programu Wsparcia Przedsiębiorczości.

Konsultacje odbyły się w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzystającego z dofinansowania  otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno – gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.
To top