Szkolenie „Praca z dzieckiem w sytuacjach trudnych”: część 2 – Uzależnienia

Zagadnieniom związanym pracą z dziećmi i młodzieżą poświęcone było szkolenie pod hasłem: „Praca z dzieckiem w sytuacjach trudnych”, zorganizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

Szkolenie, które odbyło się 06 października w Inkubatorze Przedsiębiorczości poprowadził Pan Łukasz Niewczas – zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, specjalista pracy socjoterapeutycznej, pedagog środowiskowy, wychowawca,  a także twórca i realizator autorskich programów profilaktycznych dla młodzieży.

Wzięło w nim udział 20 uczestników – pedagogów, pracowników placówek edukacyjno – wychowawczych, nauczycieli pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony został zagadnienia uzależnienia behawioralne oraz substancje psychoaktywne.  

Uczestnicy poznali konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego jako remedium na podejmowanie zachowań ryzykownych oraz uzależnień.

Nie zabrakło tematów związanych z mową nienawiści i hejtem w sieci, charakterystyką agresji i sytuacji konfliktowych w grupach rówieśniczych oraz rolą emocji  i uczuć w terapii poznawczo – behawioralnej.

Szkolenie było też okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń uczestników związanych z pracą z tzw. „trudną młodzieżą”, współpracą z rodzicami i opiekunami oraz z poznawaniem środowisk, w których wielu młodych ludzi funkcjonuje, a które mogą sprzyjać negatywnym zjawiskom i wpływać na niewłaściwy rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka. We współpracy z tak doświadczonym specjalistą jak Pan Ł. Niewczas uczestnicy mogli przeanalizować poszczególne przykłady i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.

Szkolenie było drugim z cyklu spotkań, które CRL planuje przeprowadzić.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia strony internetowej i fanpejdża CRL, gdzie na bieżąco będziemy informować o kolejnych terminach i tematyce szkoleń.

To top