„Praca z dzieckiem w sytuacjach trudnych” – ostatnie szkolenie i podsumowanie cyklu

17 listopada zakończyliśmy cykl szkoleniowy pt. „Praca z dzieckiem w sytuacjach trudnych”, zorganizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

Szkolenia poprowadził Pan Łukasz Niewczas – zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, specjalista pracy socjoterapeutycznej, pedagog środowiskowy, wychowawca,  a także twórca i realizator autorskich programów profilaktycznych dla młodzieży.

Łącznie udział w cyklu wzięło około 30 osób – pedagogów, pracowników placówek edukacyjno – wychowawczych, nauczycieli pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

W trakcie spotkań szczególny nacisk położony został na zagadnienia związane z uzależnieniami behawioralnymi oraz substancjami psychoaktywnymi.  Uczestnicy poznali konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego jako remedium na podejmowanie zachowań ryzykownych oraz uzależnień.

Szkolenia były też okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń uczestników związanych z pracą z młodzieżą, współpracą z rodzicami i opiekunami oraz z poznawaniem środowisk, w których wielu młodych ludzi funkcjonuje, a które mogą sprzyjać negatywnym zjawiskom i wpływać na niewłaściwy rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka. We współpracy z tak doświadczonym specjalistą jak Pan Ł. Niewczas uczestnicy mogli przeanalizować poszczególne przykłady i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.

To top