Rozwój zawodowy wspierany z Funduszy Europejskich

Ważna informacja dla przedsiębiorców i pracowników oraz osób indywidualnych, związana z podnoszeniem kwalifikacji i rozwojem zawodowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach będzie realizował dwa projekty z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”, które umożliwią dofinansowanie lub refundację kosztów szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych, podejmowanych przez dorosłych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Mówimy tu o wsparciu na poziomie od 75 do nawet 90 procent kosztów. Należy podkreślić, że ta oferta dotyczy wyłącznie szkoleń i studiów dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Jak wyjaśniła wicemarszałek Renata Janik – jedna osoba może uzyskać maksymalnie do 8,5 tys. zł. dofinansowania, bez względu na liczbę szkoleń lub studiów podyplomowych, w których będzie uczestniczyła. WUP Kielce planuje rozpocząć pierwsze nabory wniosków o udzielenie dofinansowania, składane przez osoby indywidualne oraz przez pracodawców, już w grudniu tego roku. Następnie takie nabory będą sukcesywnie powtarzane przez cały okres trwania projektów, czyli do połowy 2026 r. Warto wspomnieć, że oprócz dopłat do kursów i studiów, osoby korzystające z projektów będą mogły liczyć na kompleksowe doradztwo, które ułatwi im wybór szkoleń.

Realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach projekty będą odrębnie kierowały wsparcie do osób indywidualnych oraz odrębnie do pracodawców, planujących szkolenia dla swoich pracowników. Dla osób indywidualnych, samodzielnie decydujących się na podnoszenie swoich kwalifikacji, WUP Kielce będzie realizował projekt pn. „BUduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych”. Jest on dofinansowany kwotą 42 mln zł. Zgodnie z założeniami z tego projektu skorzysta 3860 osób. W ich przypadku poziom dofinansowania do szkoleń lub studiów podyplomowych wyniesie od 85 do 90 procent kosztów, do maksymalnego pułapu 8,5 tys. zł.

Z kolei projekt pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” zapewni przedsiębiorcom i pracodawcom, którzy wyślą swoich pracowników na szkolenia, refundację od 75 do 80 procent poniesionych kosztów – również do poziomu 8,5 tys. zł na osobę. Dofinansowanie dla tego projektu wynosi 35,9 mln zł. Docelowo wsparcie ma objąć 3200 pracowników z ponad 1200 świętokrzyskich przedsiębiorstw i innych instytucji.

Baza Usług Rozwojowych to administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości platforma internetowa, na której firmy szkoleniowe i uczelnie wyższe oferują różnego rodzaju szkolenia, studia podyplomowe i usługi doradcze, związane z rozwojem zawodowym. To z tych zasobów można korzystać, aby odnaleźć właściwe szkolenie. Natomiast jeśli osoba, zainteresowana rozwijaniem swoich kwalifikacji, nie znajdzie odpowiedniego kursu lub studiów, PARP przewidział również mechanizm zgłaszania takich potrzeb. Dlatego można oczekiwać, że w nachodzących latach na platformie oferta BUR sukcesywnie będzie się poszerzała. Jest to o tyle istotne, że inne kursy i szkolenia – tj. spoza BUR – nie będą obejmowane dofinansowaniem lub refundacją w projektach WUP Kielce.

Szczegółowe informacje, dotyczące dofinansowania lub refundacji kosztów szkoleń i studiów podyplomowych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach: e-mail: wup@wup.kielce.pl, tel.: 41 36 41 600 wew. 620.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

To top