Wsparcie z Funduszy Europejskich – ogłoszone pierwsze nabory wniosków w 2024 r.

Na portalu Funduszy Europejskich opublikowane zostały informacje na temat wsparcia, z którego mogą skorzystać firmy, jednostki samorządowe, organizacje pożytku publicznego oraz placówki edukacyjne. Konkursy obejmują takie obszary jak edukacja, rolnictwo, OZE, edukacja, NGO, a także skierowane pod adresem przedsiębiorców oferty dotyczące innowacyjności oraz badań i rozwoju.

Oferta obejmuje łącznie 106 konkursów:  16 z programów krajowych,  63 z programów regionalnych, 18 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz  9 z Krajowego Planu Odbudowy.

Lista dostępnych konkursów z wyszczególnieniem programów oraz kryteriów naborów dostępna jest na portalu Funduszy Europejskich

Szczegółowe informacje o wszystkich trwających w styczniu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu odpowiedniej oferty  pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego lub mailowego bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielają bezpłatnych informacji.

  • Direct Partners: od 15 stycznia 2024 do 23 lutego 2024 (godz. 16:00)
  • Indirect Partners: od 29 stycznia 2024 do 22 marca 2024 (godz. 16:00)

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

To top