Z NGO w Nowy Rok!

4 stycznia w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych wspierających środowiska seniorskie w Ostrowcu Świętokrzyskim z Agnieszką Rogalińską – dyrektorem Centrum Rozwoju Lokalnego oraz pracownikami.

W dyskusji przedstawiono planowane do realizacji w 2024 roku działania na rzecz ostrowieckich seniorów. Znalazły się wśród nich zarówno inicjatywy profilaktyczne, edukacyjne, jak również inne integrujące lokalne środowisko.

Celem cyklicznych już spotkań jest wymiana doświadczeń, dyskusja nad planowanymi działaniami oraz pozyskanie informacji dotyczących możliwości ubiegania się o dotacje.

Kolejne spotkanie już lutym.

To top