Baza Usług Rozwojowych – oferta dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Świętokrzyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z dwóch projektów, które mają za zadanie wspierać rozwój i zdobywanie nowych kompetencji i kwalifikacji przez pracowników. Projekty realizowane są w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w oparciu o ofertę Bazy Usług Rozwojowych. Operatorem PSF w województwie świętokrzyskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Projekty realizowane w województwie świętokrzyskim:

PROJEKT 1

Nazwa projektu: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych.
Operator:  Województwo Świętokrzyskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Data rozpoczęcia projektu: 04.10.2023
Data zakończenia projektu: 30.06.2026

Cel projektu: Cel szczegółowy: Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)

Grupa docelowa: Przedsiębiorstwa: MŚP (w tym spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne), duże przedsiębiorstwa, podmioty (pracodawcy) nie będący przedsiębiorstwami oraz ich pracownicy

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 35 894 032,00 zł.

Poziom dofinansowania usług rozwojowych: maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo lub jednego pracodawcę w okresie trwania projektu uzależniona jest od jego statusu:

  • mikroprzedsiębiorstwo – 12 000,00 zł.
  • małe przedsiębiorstwo- 30 000,00 zł.
  • średnie przedsiębiorstwo – 100 000,00 zł.
  • duże przedsiębiorstwo –  150 000,00 zł.
  • pracodawcy nie będący przedsiębiorstwami – 12 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć  8 500,00 zł. bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej. Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika – 8 500,00 zł. (bez względu na ilość usług rozwojowych, z których skorzysta)

PROJEKT  2

Nazwa projektu: Buduj swój rozwój. Baza Usług Rozwojowych
Operator:  Województwo Świętokrzyskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Data rozpoczęcia projektu: 04.10.2023
Data zakończenia projektu: 30.06.2026

Cel projektu: Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej (EFS+)

Grupa docelowa: Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje mające miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach, osoby starsze (która ukończyła 60 r. życia), osoby z niepełnosprawnościami.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 42 032 811,00 zł.

Poziom dofinansowania usług rozwojowych: maksymalna kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 8 500,00 zł. bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej. Maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika – 8 500,00 zł. (bez względu na ilość usług rozwojowych, z których skorzysta)

Kontakt z Operatorem PSF w województwie świętokrzyskim:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel.  41 3641620, 41 3641660, fax. 41 3641666, strona www:  https://wupkielce.praca.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych

To top