Granty na Eurogranty – początek naborów

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także organizacje badawcze otrzymają wsparcie w ubieganiu się o Eurogranty. Taki jest cel dwóch naborów z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), który 26 marca br. ogłosiły Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Budżet dla MŚP to 43 mln zł wsparcia, a dla organizacji badawczych 22 mln zł. Nabory dla MŚP ruszają od 18 kwietnia, a dla organizacji badawczych od 25 kwietnia.

26 marca 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwsze dwa nabory w projekcie Granty na Eurogranty.

  • Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw potrwa od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r.
  • Organizacje badawcze będą mogły zgłaszać się do konkursu od 25 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2025 r.
  • Budżet naboru dla MŚP wynosi 43 mln zł, a dla organizacji badawczych 22 mln zł.

Z szacunków PARP wynika, że z dofinansowania będzie mogło skorzystać ok. 385 firm i 140 organizacji badawczych.

Środki będzie można przeznaczyć na sfinansowanie:

  • usług doradczych, które są związane z przygotowaniem Eurograntu (wniosku o wsparcie, który zostanie złożony w konkursie w jednym z programów UE);
  • podróży służbowych pracowników, które łączą się z przygotowaniem Eurograntu;
  • organizacji spotkań w sprawie przygotowania Eurograntu, w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu;
  • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez wnioskodawcę, które przygotowują Eurogrant;
  • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej dla organizatora konkursu z programu UE;
  • analiz specjalistycznych, które są niezbędne do aplikowania w konkursie UE.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 107 000 zł. dla firm i 58 225 zł dla organizacji badawczych

Kluczowe kryteria oceny projektów to m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy, trafność realizacji projektu, jego budżet, wskaźniki efektywności oraz zgodność z horyzontalnymi zasadami równości szans i niedyskryminacji. Wspierane inicjatywy muszą także promować działania przyjazne dla środowiska.

Każdy projekt musi otrzymać pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach obligatoryjnych, aby uzyskać rekomendację do otrzymania dofinansowania.

Więcej informacji na temat wsparcia dostępnych jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (TUTAJ).

(Źródło: parp.gov.pl)

To top