Pożyczki dla świętokrzyskich MŚP

Od 15 kwietnia Polska Fundacja Przedsiębiorczości – oddział w Kielcach rozpoczął nabór wniosków na dofinansowania w ramach Projektu „Pożyczka dla MŚP w województwie świętokrzyskim”.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w kwocie 16 mln. zł. Dzięki tej współpracy oraz dodatkowym środkom Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego trafi prawie 19 mln. złotych. Wartość jednostkowej pożyczki może sięgać nawet 1,7 mln. złotych.

Przewidziano udzielenie pożyczek dla co najmniej 46 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przynajmniej 14 przedsiębiorstw wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe.

Warunki pożyczki:

 • Kwota pożyczki: do 1.700.000,00 zł
 • Okres spłaty: do 60 miesięcy
 • Okres karencji: do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki
 • Oprocentowanie: 2% w skali roku, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji):
  • Celem Instrumentu Finansowego jest wspieranie inwestycji w MŚP w szczególności zwiększające ich produktywność, zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji, cyfryzacji i zdolności do wdrażania innowacji, w tym również w zakresie rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.
  • Jednostkowe Pożyczki mogą finansować Inwestycje Końcowe realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, związane z rozwojem i rozbudową firm realizowane m.in. poprzez: zakup maszyn, urządzeń i sprzętu, zakup praw własności intelektualnej, projekty innowacyjne w tym związane z zakupem i wdrożeniem gotowej technologii niewymagającej przeprowadzenia dodatkowych prac B+R lub stanowiącej kontynuację wcześniej przeprowadzonych prac B+R (z wyłączeniem projektów badawczo-wdrożeniowych).
 • Grupa docelowa: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział w województwie świętokrzyskim.
 • Informacje dodatkowe:
  • Brak innych opłat i prowizji
  • PFP zapewniania podmiotom ubiegającym się o udzielenie Pożyczki dla MŚP nieodpłatnego wsparcia merytorycznego w procesie ubiegania się o pożyczkę, w szczególności w zakresie przygotowania wniosku o pożyczkę, a także na etapie korzystania z pożyczki – w celu wsparcia Ostatecznego Odbiorcy w efektywnym wykorzystaniu środków pożyczki.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Więcej informacji na temat pożyczki oraz dokumentacja zamieszczone są na stronie internetowej PFP (TUTAJ).

To top