Profilaktyka z CRL

 
W lutym rozpoczęliśmy kolejną edycje warsztatów dla pedagogów zatrudnionych w publicznych szkołach podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem spotkań jest podniesienie ich kompetencji w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży oraz profilaktyka wypalenia zawodowego. Zajęcia, prowadzone przez certyfikowanego coacha, odbywają się raz w miesiącu i potrwają do końca 2024 roku. ️
 
Podczas warsztatów uczestnicy:
🔸Zdobywają wiedzę na temat czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi i uczą się budować właściwe relacje z uczniami i ich rodzicami.
🔸Poznają metody i narzędzia pracy z uczniami zmagającymi się z problemami takimi jak agresja, uzależnienia, cyberprzemoc, depresja.‍‍‍
🔸Otrzymują wskazówki, jak dbać o własne zdrowie psychiczne i radzić sobie ze stresem związanym z pracą.
 
Udział w warsztatach to doskonała okazja do:
🔸Poszerzenia swoich kompetencji i rozwoju zawodowego.
🔸Zwiększenia efektywności działań profilaktycznych w szkole.
🔸Poprawy samopoczucia i budowania odporności na stres.
 
Pamiętajmy, że zdrowi i szczęśliwi pedagodzy to szczęśliwi i bezpieczni uczniowie❗
 
To top