PROFILAKTYCZNIE Z CRL…

Centrum Rozwoju Lokalnego od października 2022 roku realizuje zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VII publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jesienno – zimowe warsztaty prowadzone są pod hasłem INTEGRACJA – EMPATIA – SUKCES pokazują w jaki sposób współpraca w grupie rówieśniczej staje się gwarancją prawidłowych interakcji społecznych oraz rozwoju emocjonalnego młodzieży. Spotkania są również okazją do rozpowszechniania wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków oraz czynników chroniących przed uzależnieniami wśród uczniów klas VII, a ich wpływem na przebieg dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie biorą udział w ćwiczeniach, dyskusjach, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, uczą się rozwiązywać problemy w kontaktach z rówieśnikami, rodziną i otoczeniem, a także odpowiednio rozpoznawać zagrożenia, żeby móc ich unikać.

Spotkania prowadzą doradca zawodowy – Anna Tomaszewska i socjoterapeuta – Anna Gębura – trenerzy o dużym doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przekłada się to na bardzo pozytywny odbiór zajęć oraz zaangażowanie uczniów w realizację zadań i ich aktywność.

Do tej pory udało nam się zrealizować 12 godzin warsztatów w trzech publicznych szkołach podstawowych dla ponad 60 uczniów.

 

To top