Projekty edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa i RODO

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych to w dzisiejszej zinformatyzowanej rzeczywistości temat ważny. Świadomość zagrożeń płynących z częstego czy wręcz nadmiarowego korzystania z komputera, smartfonu powinna być kształtowana jak najwcześniej. Szczególną grupą narażoną na konsekwencje związane z kradzieżą danych osobowych, wykorzystywaniem prywatnych treści lub przejmowaniem tożsamości, a tym samym kontroli nad kontami i profilami jest młodzież.

Szkoły i placówki edukacyjne mogą skorzystać z inicjatyw edukacyjnych, które sprzyjać będą promowaniu świadomości bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 • XIV edycja programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Do 30 listopada szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli mogą zgłaszać swój udział w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”. Tegoroczna edycja programu ma być poświęcona przede wszystkim ochronie danych osobowych w social mediach. Patronem medialnym programu jest Portal PoradyODO.

Celem programu jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli. Dzięki temu będą oni mieli możliwość świadomego korzystania z uprawnień gwarantowanych w RODO – zwłaszcza w aspekcie nowych technologii.
Wiodącym zagadnieniem w ramach XIV edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” będzie ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych.
Do programu mogą przystąpić:

 • szkoły podstawowe,
 • szkoły ponadpodstawowe,
 • placówki doskonalenia nauczycieli.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z licznych materiałów edukacyjnych i specjalistycznych szkoleń. Będą także mogli wziąć udział wykłady online, podczas których eksperci UODO omówią najbardziej wątpliwe interpretacyjnie zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności. Wszystko to zostanie przedstawione oczywiście z punktu widzenia działalności szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz jego regulamin są dostępne na stronie internetowej UODO.
Udział w programie można zgłaszać do 30 listopada 2023 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego.
(Źródło: Uodo.gov.pl)

 • Cyberlekcje 3.0 – scenariusze lekcji o cyberbezpieczeństwie

Cyberlekcje 3.0 – to projekt Ministerstwa Cyfryzacji i NASK-PIB. Są to gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli poświęcone cyberbezpieczeństwu, w szczególności bezpiecznemu korzystaniu z internetu.

Nauczyciele mogą skorzystać z 18 gotowych scenariuszy lekcji o cyberbezpieczeństwie przygotowanych przy współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-PIB). W zasobach ministerstwa znajdują się:

 • 2 scenariusze dla klas I-III,
 • 3 scenariusze dla klas IV-VI,
 • 4 scenariusze dla klas VII-VIII,
 • 9 scenariuszy dla klas szkół ponadpodstawowych.

Znajdziemy w nich:

 • metody przeszukiwania internetu, bezpieczeństwo oraz prywatność w internecie,
 • relacje oraz wizerunek i tożsamość w internecie,
 • zagrożenia w sieci oraz niebezpieczne i szkodliwe treści,
 • bezpieczne zarządzanie danymi, poszanowanie praw autorskich,
 • nadużywanie nowych technologii i dobrostan psychiczny.

Oprócz tego nauczyciele mogą skorzystać z dodatkowych materiałów dydaktycznych takich jak:

 • infografiki,
 • prezentacje multimedialne,
 • animacje,
 • filmy z udziałem ekspertów.

Scenariusze zostały opartę o metodykę nauczania PBL (Problem-Based Learning). Promuje ona nauczanie oparte na rozwiązywaniu napotkanych problemów. Dzięki temu kładziony jest nacisk na analizę, krytyczne myślenie, pracę zespołową i umiejętność rozwiązywania trudności.

Scenariusze lekcji o cyberbezpieczeństwie można pobrać ze:

 • Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
 • bazy o cyberbezpieczeństwie – zakładka CyberEdukacja na portalu gov.pl.

Więcej informacji można uzyskać na stronie programu (TUTAJ)

To top