Świętokrzyskie Plus – spotkanie z ostrowiecką młodzieżą

Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej realizującą projekt „Aktywizacja społeczna młodzieży województwa świętokrzyskiego” w dniu 12.09.2023 r. zorganizowały spotkanie z młodzieżą działającą w samorządach uczniowskich ostrowieckich szkół.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Priorytetem w programie jest wspieranie młodzieży w wieku 15-29 lat z województwa świętokrzyskiego zaangażowanej w życie społeczne. Grupy młodzieży działające w samorządach uczniowskich i organizacjach mają możliwość otrzymania grantów na finansowanie podejmowanych inicjatyw: konferencji, szkoleń i wyjazdów studyjnych. Młodzież może otrzymać dofinansowanie na grant w wysokości 4000,00 zł oraz na inicjatywę młodzieżową – organizację konferencji na 2000,00 zł.

Tematami poruszonymi na spotkaniu były:
· informacje ogólne na temat programu oraz III naboru wniosków
· szczegółowe omówienie obowiązków oraz wymogów niezbędnych do złożenia wniosku
· przedstawienie możliwości i przykładowych pomysłów na realizację zadania
· prezentacja i omówienie generatora wniosków – wskazówki i pomoc podczas wypełniania wniosków
· zapoznanie ze sposobami realizacji zadań, obowiązkami informacyjnymi oraz rozliczeniem otrzymanego dofinansowania
· przedstawienie dobrych praktyk z poprzednich edycji naborów

Informacje nt. projektu można znaleźć na stronie: https://swietokrzyskieplus.pl/.

Zachęcamy do zainteresowania się ww. inicjatywą.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Centrum Europy Lokalnej oraz Starostwu Powiatowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim za pomoc w organizacji spotkania, które odbyło się w ramach działań Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 
To top