Warsztaty dla młodzieży w CPiAZ

Warto promować postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży ostrowieckiej. W środę 24 stycznia z wizytą w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej przybyli uczniowie klasy III z III Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego. Inicjatywa została zorganizowana przez Młodzieżowe Centrum Kariery przy Świętokrzyskiej Chorągwi OHP wraz z Centrum Rozwoju Lokalnego. Młodzi ludzie mieli okazję wziąć udział w warsztatach aktywizacyjno – poznawczych, które poprowadziła Lidia Żak z MCK – OHP. Była okazja do rozwiązywania ciekawych testów i zadań logicznych, które pobudzały myślenie i wyobraźnię, pozwalały też na określenie swoich cech osobowych, predyspozycji  i umiejętności.

Pracownicy CRL ze swojej strony przybliżyli młodym ludziom tematykę przedsiębiorczości, zwłaszcza w temacie zakładania i prowadzenia własnej firmy. Mateusz Surowiec  – starszy specjalista ds. prawnych w CRL zaprezentował możliwości, jakie daje funkcjonowanie w ramach działalności nierejestrowanej oraz regulacje prawne związane z prowadzeniem tego typu działalności – w tym np. w jakich obszarach wolno prowadzić działalność nierejestrową, jaka jest maksymalna kwota przychodu uprawniająca do takiej działalności oraz jak wygląda sprawa rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Ponadto Marcin Sztaba – starszy specjalista ds. obsługi inwestorów i przedsiębiorczości przedstawił młodzieży zasady tworzenia biznesplanu – kiedy należy go stworzyć, dlaczego należy składać taki dokument, jakie informacje powinien zawierać. Dodatkowo młodzi uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się Centrum Rozwoju Lokalnego, jaką rolę w Ostrowcu pełnią Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, Inkubator Przedsiębiorczości oraz na jakie formy wsparcia mogą liczyć lokalni przedsiębiorcy korzystający z bezpłatnych usług w CRL. Jako ciekawą dla nich formę działalności gospodarczej – biorąc pod uwagę zainteresowania oraz kreatywność młodych ludzi – zaprezentowano im start -upy, które dają szansę wybicia się na rynku oraz wypromowania swojego produktu.

Na zakończenie młodzi goście z III LO mogli zwiedzić obecne pomieszczenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w towarzystwie Pani wicedyrektor CKU Donaty Kulczyckiej.  Poznali ofertę CKU oraz cele i założenia funkcjonowania takiej placówki w naszym mieście.

Młodzież z zainteresowaniem brała udział w warsztatach; padało wiele pytań wskazujących na to, że młodzi ludzie interesują się przedsiębiorczością, rozwijaniem swoich talentów i umiejętności, mają wiele ciekawych pomysłów, chcą jak najlepiej przygotować się do tego co czeka ich po ukończeniu szkoły średniej. Warto zauważyć, że to już kolejne warsztaty dla ostrowieckiej młodzieży przeprowadzone we współpracy świętokrzyskiej OHP oraz Centrum Rozwoju Lokalnego.

 

To top