Punkt Konsultacyjny dla Przyszłego Przedsiębiorcy

Zapraszamy do korzystania z Punktu Konsultacyjnego dla Przyszłego Przedsiębiorcy. Punkt został uruchomiony w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – Miasta OdNowa”.

“Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania o wartości 2 974 766 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.

Punkt Konsultacyjny dla Przyszłego Przedsiębiorcy

Punkt Konsultacyjny dla Przyszłego Przedsiębiorcy ma za zadanie wspierać osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, udzielając, m.in. informacji dotyczących:

  • pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • prawidłowego wypełniania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej (obowiązującego w PUP oraz przy staraniu się o środki unijne),
  • zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. Centrum Rozwoju Lokalnego służy nieodpłatnym wsparciem informacyjnym oraz szkoleniowym skierowanym do osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, jak również przedsiębiorców już prowadzących swoje firmy.

Informacje dotyczące zasad korzystania z oferty Punktu Konsultacyjnego dla Przyszłego Przedsiębiorcy znajdują się w Regulaminie Punktu Konsultacyjnego dla Przyszłego Przedsiębiorcy (do pobrania).

Zakres wsparcia oferowanego przez Punkt Konsultacyjny:

  1. Konsultacje dla osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej dotyczące zakładania i prowadzenia własnej firmy, możliwości pozyskiwania środków na start, a także pomocy w przygotowaniu biznesplanów

Harmonogram dyżurów – styczeń 2023 r. – do pobrania

Harmonogram dyżurów – grudzień 2022 r. – do pobrania

Harmonogram dyżurów – listopad 2022 r. – do pobrania

Harmonogram dyżurów – październik 2022 r. – do pobrania

Harmonogram dyżurów – wrzesień 2022 r. – do pobrania  

 

2. Cykl szkoleń skierowanych do 4 grup osób chcących pracować „na swoim”:

  • Doświadczeni na Swoim (osoby w wieku 50+) osoby, którym trudno jest odnaleźć się na rynku pracy – 7 edycji x 10 osób – 70 osób;
  • Młodzi na Swoim (osoby w wieku do 29 roku życia) – 7 edycji x 10 osób – 70 osób;
  • Młodzi Rodzice na Swoim (dla osób, które chcą wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka – dla osób pomiędzy 30 a 49 rok życia) – 7 edycji x 10 osób – 70 osób;
  • Seniorzy na Swoim (dla emerytów, którzy chcą być aktywni i realizować się zawodowo również na emeryturze) – 7 edycji x 10 osób – 70 osób.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego (do pobrania) oraz zapoznanie się z regulaminem rekrutacji na szkolenia (do pobrania)

Harmonogram szkoleń „Ostrowczanin na swoim”, IV kwartał – do pobrania

3. Promocja idei przedsiębiorczości i pracy na swoim pn. „Ostrowczanin na swoim” wśród dorosłych mieszkańców miasta poprzez zlecanie i rozpowszechnianie spotów reklamowych w mediach społecznościowych oraz prowadzenie strony internetowej.

 

Pytania dotyczące funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Przyszłego Przedsiębiorcy można również zadawać telefonicznie – 41 248 03 70 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – sekretariat@crl.ostrowiec.pl.

To top